Czy nowoczesne budownictwo przemysłowe spełnia dyrektywy Atex 114?

Oznakowanie atex

Budownictwo przemysłowe jest ściśle skodyfikowane europejskimi normami, które narzucają wymogi konieczne do spełnienia, szczególnie w obiektach, w których zachodzi ryzyko wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. Śmiało można powiedzieć, że nowoczesne budownictwo spełnia zalecenia i stosuje jedynie te produkty, które posiadają oznakowanie Atex. Ostatnia dyrektywa Atex 114 obowiązuje od kwietnia 2016 roku, nie oznacza to jednak, że tylko obiekty powstałe po tej dacie są w pełni zgodne z zaleceniami.

Oznakowanie Atex – zasady budownictwa przemysłowego

Choć Atex 114 zostało wprowadzone w życie w 2016 roku, nie znaczy to, że wcześniej budownictwo przemysłowe nie spełniało norm bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń wybuchami i pożarami. Atex 114 wprowadziło bowiem nowe regulacje i udoskonalenia, które przede wszystkim mają dotyczyć jednolitego systemu oceny skuteczności zabezpieczeń, ale wcześniejsze budownictwo powstawało w oparciu o wcześniejsze normy i oznakowanie Atex. To, co nowa dyrektywa przyniosła, zostało wprowadzone we wcześniejszym budownictwie, natomiast aspekty, których Atex 114 nie poruszył dalej obowiązują z poprzednich uchwał.

Oznakowanie atex

Jak wygląda współczesne budownictwo?

Wszelkie rozwiązania stosowane we współczesnych budynkach przemysłowych, w których zachodzi ryzyko tzw. atmosfery wybuchowej, muszą spełniać wymogi Atex i uzyskać certyfikat UE. Zanim obiekt zostanie dopuszczony do używania, specjalna jednostka weryfikacyjna sprawdza wszelkie rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, systemy wentylacyjne i inne elementy, które wpływają na stan zagrożenia wybuchem lub pożarem i wydaje decyzję dotyczącą spełniania norm. To samo dotyczy sprzętu przemysłowego. Wszystkie maszyny, jakie są użyte w pomieszczeniach muszą posiadać specjalne systemy zabezpieczające i rozwiązania, które minimalizują ryzyku zapłonu. Urządzenia takie posiadają oznakowanie Atex CE.

Jakie zabezpieczenia są wymagane?

To przede wszystkim system podwójnych zabezpieczeń, który umożliwia ochronę nawet w przypadku awarii pierwszego układu bezpieczeństwa. Wszelkie instalacje elektryczne i inne, które mogą emitować wydostawanie się substancji mogących skutkować wybuchem, muszą posiadać specjalne obudowy przeciwwybuchowe. Jest to jeden ze sposobów eliminacji źródła zapłonu. Mogą one mieć różnorodne formy, np. iskrobezpieczne czy ognioszczelne. W strefach zagrożonych wybuchem stosuje się także wzmacniacze separacyjne, które ograniczają napięcie, moc i prąd. Dyrektywa Atex rozgranicza poszczególne strefy zagrożenia wybuchowego przydzielając im odpowiednie kategorie. Im większe zagrożenie, tym bardziej restrykcyjne zalecenia zabezpieczające. Współczesne budownictwo bazuje na tych właśnie normach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *